Advanced Search

Vi skal træne cyberkrigere

Vi skal træne cyberkrigere

Den stigende cybertrussel fra udlandet øger behovet for at have en national funktion, som er i stand til at vedligeholde et opdateret billede af de umiddelbare trusler. Trusselsbilledet skal deles med relevante institutioner og partnere og endeligt tage forholdsregler for at modstå truslerne.

I Danmark har vi vedtaget at oprette et Cybersituationscenter, som kan påtage sig denne opgave. DXC velkommer denne organisation og anerkender det store behov, der er for denne enhed. Men der er et akut behov for at få bemandet funktionen, så den på sigt kan holdes operationel 24 timer i døgnet. Det bliver ikke let med henblik på jobsituationen i IT-branchen i dag.

Det er ikke kun i Danmark, at vi har den udfordring. Over hele kloden skal virksomheder og offentlige institutioner - herunder militæret - bekæmpe eksisterende cybersikkerhedstrusler. Organisationer, der leverer it-sikkerhed, er forpligtet til at overholde minimumskrav til sikkerhedsviden, og der er etableret fælles standarder for at specificere og evaluere sikkerhed i it-produkter og systemer.

DXC-eksperter gennemførte et omfattende tre-måneders træningsprogram for et hold af italienske militærofficerer, der resulterede i, at hver af dem succesfuldt bestod en cyber security uddannelse i henhold til ISO 15408. De italienske militærofficerer var bekendt med grundlæggende sikkerhedsbegreber, men ikke erfarne i avanceret test og evaluering af cybersikkerhed. Med uddannelsen fik de udbygget deres viden og blev certificeret i forhold til standarden.

Det er vores overbevisning, at vi fremadrettet har behov for at få skabt en struktureret tilgang til uddannelse af sikkerhedseksperter. Men det er vigtigt at vi også her udnytter de udenlandske erfaringer og standarder, så vi ikke opfinder noget, som allerede findes, men bygger videre på globale standarder og metoder og tilpasser disse til danske forhold.