• DXC Eclipse Sweden
  • Vårt uppdrag är er framgång

   DXC hjälper företag och organisationer att digitalt transformera sina verksamheter. Det gör vi genom kostnadseffektiva projekt med låg risk och snabbare time-to-market-leverans, samt genom att erbjuda den högsta standarden av kundservice och support.

   Vi är specialiserade på nya implementeringar och uppgraderingar till molnbaserade lösningar, drivna Infor M3 och Microsoft Dynamics 365. Välkommen till DXC Eclipse Sverige!

   Rene Ebbesen, Director, Eclipse Northern Europe

   Rene Ebbesen, Director, Eclipse Northern Europe

   Teknik och service som ger er bättre tillväxtmöjligheter

   Den digitala revolutionen påverkar samhällen, marknader och företag. Utmaningarna är stora - och möjligheterna ännu större. Därför är den rätta tekniska lösningen - i kombination med ett tydligt fokus på att skapa konkreta förbättringar i processer, tjänster och slutkundernas köpupplevelser - en avgörande konkurrensfördel. IT och teknik är inte längre bara verktyg. Idag är de själva grunden för företags innovations- och tillväxtmöjligheter.

   Hos DXC Technology erbjuder vi teknisk insikt kombinerad med djupgående förståelse för ramvillkor och marknader inom flera utvalda branscher. Vår styrka är global - men vår strategi är alltid lokal.

   Lantmännen Unibake: standardisering ökade konkurrenskraften

   Processindustrin möter ständigt nya krav på sina produkter från både konsumenter och lagstiftare. Därför är det extra viktigt för stora företag att snabbt svara på konsumenternas behov och myndigheternas krav på dokumentation och kontroll.

    

   Er globala partner på alla plattformar

   Partner logos

   Våra industrier, affärsplattformar, lösningar och tjänster

   Tekniska lösningar baserade på djupgående branschkunskap

   Lösningar och tjänster som effektiviserar administration, processer och delning av data

   Översikt och beskrivning av affärsplattformar som stödjer tillväxt och innovation

   Stefan Fleron General Manager och Sales Director DXC Eclipse Sweden

   Stefan Fleron,
   General Manager och Sales Director,
   DXC Eclipse Sweden

   Du är alltid välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om ditt företags utmaningar, möjligheter och nästa digitala drag.

 • Industrier
  • Trivs med förändringar

   Vill du dra nytta av fördelarna med innovativ teknik och samtidigt få en djupgående förståelse av ert företags specifika utmaningar och unika möjligheter?

   DXC Technology har lång erfarenhet av branschanpassade affärssystem och vi ger både råd om och levererar administrativa och operativa lösningar på en rad olika plattformar.

   Vi specialiserar oss på att tillhandahålla verktyg, teknik, tjänster och personal som optimerar våra kunders administrativa och operativa processer. Välj bransch och påbörja er resa mot digital transformation och affärsutvecklande innovation.

   Stefan Fleron, General Manager and Sales Director, DXC Eclipse Sweden

   Stefan Fleron, General Manager and Sales Director, DXC Eclipse Sweden

   Financial Services

   Framgången för er som finansiellt företag hänger på förmågan att optimera era arbetsprocesser som en del av en pågående digital omvandling. Vi hjälper er att lyckas.

   Försörjning & Energi

   Våra branschanpassade lösningar för kundkommunikation, administration, CRM, Business Intelligence och konsulttjänster gör er redo att tackla framtidens strategiska utmaningar.

   Professional Services

   Oavsett om ni är revisorer, arkitekter, ingenjörer, en förening eller arbetar som konsulter skräddarsyr vi våra tim- och ärendehanteringsverktyg till behoven i just er verksamhet.​

   Detaljhandel & Distribution

   Oändliga möjligheter och säljkanaler, hård konkurrens och individuella kvalitetskrav innebär större krav på logistik, organisation och affärssystem. Ta hjälp av våra experter.​

   Lev upp till flexibilitet, transparens och dokumentation samtidigt som ni kan uppfylla specifika kvalitetskrav samt leverera snabbare och billigare än någonsin.

   Låt oss höra från dig och prata om hur vår branscherfarenhet och expertis kan förvandla ditt företag.
 • Lösningar & Tjänster
  • Vi förstår vad ni behöver

   Alla företag är unika. Branschbehov, förändrade kund- och partnerförväntningar samt er egen nivå av IT-kompetens påverkar vilka typer av IT-lösningar och -tjänster som ger ert företag mest värde.

   DXC Technology arbetar med er för att förstå era nuvarande behov och framtida mål och för att definiera en IT-infrastruktur som tar ert företag dit det behöver vara.

   Vi specialiserar oss på att tillhandahålla verktyg, teknik, tjänster och människor som optimerar våra kunders administrativa och operativa processer. Välj IT-lösning och påbörja er resa mot digital transformation och affärsutvecklande innovation.

   Stefan Fleron, General Manager and Sales Director, DXC Eclipse Sweden

   Stefan Fleron, General Manager and Sales Director, DXC Eclipse Sweden

   Managed Services

   Frigör tid och resurser och håll era system igång på full hastighet genom att lägga ut viktiga applikationer, infrastruktur och supporttjänster över hela ert IT-landskap.

   Rådgivning

   Arbeta med erfarna konsulter för att fastställa er framtida IT-strategi och arkitektur samt utvärdera riskerna och fördelarna med att flytta till molnet.

   Business Intelligence

   Hitta mönster och värdefulla korrelationer i er data och möjliggör effektiv planering, prognoser och beslutsfattande som bygger på verklig datainsikt från ert företag.

   Bli mer konkurrenskraftiga genom att erbjuda kundengagemang och unika köpupplevelser samt genom att främja en strukturerad kunskapsdelning och bättre samarbeten i ert företag.

   Låt oss höra från dig och prata om hur vår branscherfarenhet och expertis kan förvandla ditt företag.
 • Affärsplattformar
  • Få ett starkt fundament

   Att välja IT-plattform som bäst passar för era dagliga affärsbehov är inte raketvetenskap, men innebär att många faktorer måste utvärderas. Från enkel implementering och utrullning till hur väl plattformen stödjer er nuvarande och framtida verksamhet.

   Våra branschspecifika lösningar är baserade på moderna, flexibla affärsplattformar, för att ni ska vara säkra på att er IT-investering kommer växa och blomstra med ert företag.

   Vi specialiserar oss på att tillhandahålla verktyg, teknik, tjänster och människor som optimerar våra kunders administrativa och operativa processer. Välj affärsplattform och påbörja er resa mot digital transformation och affärsutvecklande innovation.

   Stefan Fleron, General Manager and Sales Director, DXC Eclipse Sweden

   Stefan Fleron, General Manager and Sales Director, DXC Eclipse Sweden

   Dynamics 365

   Bind samman ERP, CRM och BI i en enda molnplattform som alltid är tillgänglig och uppdaterad för att frigöra resurser från verksamheten och kunna fokusera på att skapa affärsvärde.

   Microsoft Dynamics 365 Business Central

   Byt ut ert isolerade affärssystem med en enda övergripande plattform som erbjuder alla Microsoft Dynamics NAV-funktioner i molnet för små och medelstora företag.

   Microsoft Dynamics AX

   Få fullt utbyte av er befintliga lösning med förbättrade funktioner och omfattande service och support. Eller börja planera er migration till den nyaste generationen av Microsoft Dynamics-lösningar.

   Microsoft Dynamics NAV

   Implementera i molnet eller lokalt och börja fokusera mer på era processer och affärsutmaningar. Eller planera er övergång till den nyaste generationen av Microsoft Dynamics-lösningar.

 • Kundberättelser
  • Våra IT-lösningar är era möjligheter

   Avancerade teknologiska lösningar och framtidsplaner med implementering och igångsättning ser alltid bra ut i presentationer. Men det är först när de tekniska, praktiska och organisatoriska utmaningarna sätts på prov i verkligheten som du vet att ni har valt rätt IT-leverantör.

   Med DXC Technology som er IT-partner får ni djupgående teknisk kunskap, stor branschförståelse samt omfattande erfarenhet av strukturerad IT-implementering av både mindre lokala och större globala teknologiska lösningar.

   Lär av andra

   Troligtvis är en eller flera av era konkurrenter eller leverantörer redan nöjda kunder hos DXC Technology. Det kan finnas många goda skäl till detta, som vår djupgående IT-know-how, våra erfarna branschspecialister eller våra beprövade implementeringsmodeller. Här ser du ett urval av kunderna, om vårt samarbete och deras resultat.

   BabySam: Målinriktad digitalisering förstärkte marknadspositionen

   Målet är att bli Nordens största kedja för babyutrustning och barnkläder. Vägen dit är en fullständig digitalisering av företaget. Resultatet blev bättre köpupplevelser för kunderna, färre manuella rutinuppgifter för de anställda och ökade intäkter.

   Scandi Byg: Gynnsam marknadssituation utnyttjas via digital cockpit

   Mängden uppgifter växer i byggbranschen. Det innebär större intjäningsmöjligheter men också större risker. Implementeringen av ett nytt ERP-system gjorde det möjligt för Scandi-Byg att producera mer och snabbare utan att förlora resurser och lönsamhet.

   Lantmännen Unibake: Standardisering ökar produktionen och konkurrenskraften

   Processindustrin ställs ständigt inför nya krav på sina produkter och sin produktion från konsumenter, lagstiftare och konkurrenter. Därför är det särskilt viktigt för stora företag att standardisera sina produktionsprocesser. Lösningen för Unibake var

   Bagger Sorensen: Molnlösning eller lokal ERP-lösning?

   Bagger-Sørensen ville uppgradera sin äldre AX-lösning för att snabbt kunna ta sig an nya affärer och processer. Baserat på en Fit-Gap-analys valde de en standard med Microsoft Dynamics 365 molnlösning. Hör varför.

   Nord-Lock ville automatisera hela värdekedjan från efterfrågan till färdig produkt. Därför valde man att implementera Microsoft Dynamics 365 som en molnbaserad plattform för koncernens gemensamma affärsprocesser.

   För att fortsätta fokusera hårt på att optimera och jaga effektivitetsvinster ersatte norm-teknik sitt gamla ERP-system med Microsoft Dynamics NAV. Se vilka affärsfördelar det gav.

   Det danska energiföretag Verdo ville realisera en tillväxtstrategi på 3 miljarder DKK under 2018, vilket motsvarade en tillväxt på 10%. Första steget var en implementering av MS Dynamics 365 CRM.

   Kontakta oss om du vill veta mer om våra kundberättelser och era möjligheter.

Get the insights that matter.

Keep up to date with technology and innovation, now and in the future.

First name is required
Last name is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Work email is required or value is not valid
Job title is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Welcome onboard!

Thank you for choosing to receive updates from DXC. Please check your inbox and click the email to confirm your consent.

@DXCTechnology DXCTechnology