• HEM
  • DXC Healthcare:s digitala lösningar skapar stöd för alla i vårdkedjan med fokus på enkelhet, tillgänglighet och förutsättningar till innovation – till lägsta möjliga kostnad.

   Framtidens digitala stöd för hälso- och sjukvården utvecklar och förbättrar processer för såväl patient som medarbetare och stödjer ökat utbyte av information mellan system och sektorer. DXC Healthcare har djup kunskap och stora erfarenheter av digital transformation inom hälso- och sjukvården. Tillsammans med vårt omfattande partnernätverk är DXC Healthcare den partner ni söker i er digitala utveckling.


   DXC levererar IT-plattform
   DXC levererar IT-plattform med journalsystem samt navigering till hela den pre-hospitala verksamheten i Danmark samt i Region Stockholm


   Vi har över en miljon användare av våra lösningar i sjukvården


   DXC är nummer 1 på att hantera mediciniska krav i USA, 671 miljoner transaktioner årligen


   I våra system hanteras över 100 miljoner patientjournaler


   DXC är största leverantören av journallösningar i Storbritannien, Irland, Spanien och Portugal


   Vi arbetar med alla ledande partners inom IT sektorn, för såväl hårdvara som mjukvara


   Fler än 19 000 medarbetare och över 50 år av leveranser till hälso- och sjukvårdssektorn

   8 av 8 hälsovårdsföretag på ”Global Fortune 500” är våra kunder

   Vi levererar lösningar för hälso- och sjukvården över hela världen i alla tidszoner
 • LÖSNINGAR
  • DXC:s lösningar för hälso- och sjukvården

   Ger tillgång till konsoliderad data om patienten från olika system och vårdmiljöer
   Lätt anpassningsbar till lokala krav och regler
   Passar olika typer av verksamheter och storlekar på vårdinrättningar
   Designad utifrån och baserad på öppna standarder
   Ger stöd för organisationen att implementera ”best practice”
   Stödjer vårdkontinuitet

   DXCs lösning för primärvården används bland annat i Andorra och Mútua Terrassa University Hospital. I Mútua Terrassa University Hospital stödjer systemet ett nätverk av vårdaktörer:
   2.1 miljoner patientbesök i öppenvården
   230 000 akutbesök
   37 000 operationer
   4 000 medarbetare

   Vårdcentralerna hanterar cirka
   -229 771 patientbesök
   -1 588 640 totalt antal besök

   Lösningar


   DXC Care Suite
   IT-stöd för hela vårdkedjan med stöd för realtids rapportering och delning av information för att optimera processer, stödja beslutsfattande och personcentrering sämt förbättrade kliniska utfall
   DXC Open Health Connect'
   En integrationsplattform för hälso - och sjukvårdens ekosystem som möjliggör informationsutbyte och interoperabilitet och därigenom bidrar till ökade förutsättnngar för jämlik, god och nära vård
   DXC Healthcare Mobile Applications
   Mobila applikationer som förbättrar flödet av data och öka patientens delaktighet
   DXC Patient-Centered Care
   En personcentrerad anpassningsbar lösning för "population-health" som ger stöd för ökad delaktighet och tillgänglighet
   UltraGenda Enterprise Scheduling
   En väl beprövad lösning för bokning och remisshantering tvärs över enheter och vårdgivargränser
   DXC Healthcare Cloud
   En skräddarsydd molntjänst för vårdprocesser som lever upp till industrins högsta krav på säkerhet och regelverk
   DXC Health360
   Patientfokuserad lösning för Population health
   VITAE Suite
   Lösningar för kommunal vård och omsorg

   Läs mer om våra lösningar

   Tjänster


   Digital Industries Consulting
   Identifierar nya sätt att skapa ökat värde genom digital transformation
   Agile Process Automation (APA)
   Transformerar och digitaliserar affärsprocesser med intelligent automatisering som en tjänst.
   DXC Analytics and AI Platform
   Analytics- och AI-plattformstjänster med leveransmodeller som anpassas efter era behov och hjälper er att dra nytta av de allra senaste tjänsterna inom AI och analytics även om ni har en åldrande teknologi i botten.
   Migration, Modernization and Transformation Services
   Vi skapar en översikt över era applikationer, utvärderar hur väl de lämpar sig för molntjänster och skapar sedan en transformationsplan
   Modern Device Management
   DXC skapar en konsumentliknande upplevelse för dator- och mobilanvändare genom hantering av enheter samt säkerhetsapplikationer
 • VISION
  • Vår vision för hälso- och sjukvården är:

   Att frigöra tid för medarbetare i vården att ägna mindre tid bakom en skärm och mer med patienten
   Ge patienter och deras anhöriga verktyg att vara mer aktiva och delaktiga i sin vård och sin hälsa
   Bidra till ett friskare Sverige genom digitala lösningar som främjar ett mångdubbelt effektivare hälsofrämjande arbete där data hämtas in och samkörs från olika källor - inte bara hälso-och sjukvård utan även väder, demografiska prognoser, skola, senaste forskning, läkemedelsindustrin....
   Skapa en plattform för banbrytande innovation inom svensk hälso - och sjukvård genom att koppla samman vårt ekosystem av partners kombinerat med den senaste teknologin såsom avancerad analytics, AI samt ständig utveckling av nya verksamhetsstöd (ex. appar)
   Stödja och driva en utveckling mot att digitalisering skapar verklig nytta i vardagen för medarbetarna i vården
   Michael Dahlweid
   Dr. Michael Dahlweid, läkare inom akutsjukvården och CMO DXC Technology

   "Jag vill arbeta med hälso- och sjukvårdens digitaliseringsfrågor därför att som läkare i akutsjukvården kan jag, med lite tur, rädda kanske ett liv i veckan. Men i egenskap av läkare som jobbar med digitala verksamhetsstöd kan jag hjälpa till och rädda tusentals. Och för att komma dit måste digitaliseringslösningarna bli självklara arbetsverktyg för läkare och sköterskor – precis som exempelvis röntgen – eller ett stetoskop, vilket kräver samverkan med såväl de som arbetar inom hälso- och sjukvård som patientgrupper."

   Henrik Wieland
   Henrik Wieland Director Healthcare and Life Sciences, Northern & Central Europe

   "Medborgarna blir allt snabbare att ta till sig möjligheterna som digitaliseringen ger och förväntar sig också att moderna vårdlösningar tillvaratar digitaliseringens möjligheter. I hela världen ser vi samma trender och att vårdgivare och regioner måste stärka sin förmåga för att möta detta. Som chef för Healthcare & Life Sciences i norra och centrala Europa så ser jag närmast oändliga möjligheter. Det är en spännande tid präglat av innovationer, partnerskap och att kunna agera baserat på fakta i tid. "

   Vahid Zohali
   Vahid Zohali VD DXC Sverige

   "För DXC Sverige är hälso- och sjukvården ett av våra mest spännande områden. Hela branschen står inför stora förändringar och våra erfarenheter från hälso- och sjukvårdsbranschen kombinerat med vårt kunnande om digital transformation gör oss till en av de starkaste aktörerna på den svenska marknaden."

 • CASE & WHITE PAPERS
 • OM OSS
  • DXC in Sweden

   40+ års erfarenhet
   Sex kontor runtom i Sverige med cirka +500 anställda
   Arbetar med några av världens största företag och myndigheter
   Omfattande partnernätverk


   Om DXC Technology

   DXC är världens största oberoende IT-tjänsteföretag och är sedan 1972 etablerade inom hälsosektorn i Norden.

   DXC erbjuder en skräddarsydd kombination av specialiserade tjänster och mjukvaror för hälso- och sjukvården.

   Vi stödjer våra kunder på deras digitala transformationsresor, förstärker deras kapacitet och hjälper dem att nyttja vår innovationskraft för att driva förändring.

   DXC är väl positionerade att hantera de unika faktorer som måste tas i beaktande vid leveranser inom hälso- och sjukvården. Vår erfarenhet av hur man minimerar risken vid implementationer av nya kärnsystem samt genomföra förändringar av en organisation grundar sig på en historik av leveranser i denna typ av miljöer till ett stort antal kunder globalt. Många av dessa kunder har strukturella och kulturella aspekter liknande dem vi har i Sverige. DXC har en mycket stor närvaro inom hälso- och sjukvårdssektorn i världen.

   Kontakta oss

Get the insights that matter.

Keep up to date with technology and innovation, now and in the future.

First name is required
Last name is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Work email is required or value is not valid
Job title is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Welcome onboard!

Thank you for choosing to receive updates from DXC. Please check your inbox and click the email to confirm your consent.

@DXCTechnology DXCTechnology