Optimera dina IT-system och gör dig redo för framtiden med Industri 4.0

Med ett modernt, molnbaserat IT-fundament kan du förenkla och automatisera dina processer och dra nytta av smarta, sammankopplade tekniker för att vara konkurrenskraftig i en utmanande affärsmiljö.

Industri 4.0 förklarad

Vad är Industri 4.0-tekniker och hur kan de ge värde i ditt företag? Här får du svaren och inspirationen som hjälper dig att planlägga din tillämpning av smarta tillverkningstekniker.

FÅ SVAREN

Industri 4.0 förklarad

Vad är Industri 4.0-tekniker och hur kan de ge värde i ditt företag? Här får du svaren och inspirationen som hjälper dig att planlägga din tillämpning av smarta tillverkningstekniker.

FÅ SVAREN

Att skapa en grund för smart tillverkning

Hur kan du framtidssäkra dina IT-plattformar och turboladda dina affärsprocesser? Hör vårt pragmatiska, tvåfasiga tillvägagångssätt för digitalisering och innovation.

Vikten av att optimera dina backend-system:
Ola Nilsson – Sales Manager

Innovation med moderna frontend-kapaciteter:
Klaus Landsmann – Principal Account Executive

Att välja rätt partner som hjälper dig på din digitaliseringsresa:
Erik Bredo Larsen – Delivery Manager

Att skapa en grund för smart tillverkning

Hur kan du framtidssäkra dina IT-plattformar och turboladda dina affärsprocesser? Hör vårt pragmatiska, tvåfasiga tillvägagångssätt för digitalisering och innovation.

Vikten av att optimera dina backend-system:
Ola Nilsson – Sales Manager

Innovation med moderna frontend-kapaciteter:
Klaus Landsmann – Principal Account Executive

Att välja rätt partner som hjälper dig på din digitaliseringsresa:
Erik Bredo Larsen – Delivery Manager

Förenkla och optimera dina backend-system

DXC Technology hjälper projektbaserade tillverkare, projektbaserade tjänsteleverantörer och diskreta tillverkare att förenkla kritiska industriprocesser och hålla sig konkurrenskraftiga med moderna molnbaserade IT-system.

Vår branscherfarenhet och våra IT-kapaciteter erbjuder unika fördelar.

Fördelar för projektbaserade industrier

Använd kraftfulla projektlednings-, samarbets- och rapporteringskapaciteter för att optimera dina end-to-end-processer - från möjlighet och offert till projektgenomförande och eftersäljservice - med lösningar som är utvecklade specifikt för din bransch.

Använd integrerade funktioner för konfigurering, pris, offert (CPQ) för att snabbt leverera precisa offerter och projektuppskattningar baserade på fördefinierade mallar eller information från tidigare framgångsrika projekt.

Gå skyndsamt från offert till likvida medel genom att göra snabbare uppskattningar och mer precisa prognoser. Använd sedan information från estimatet i efterföljande projektaktiviteter för att minska antalet fel och säkerställa ett framgångsrikt projektgenomförande.

Få full kontroll över och insikt i alla dina externa och interna upphandlingsaktiviteter.

Du kan automatiskt importera och uppdatera leverantörskataloger för att säkra datakvaliteten i efterföljande projektupphandlingsprocesser och möjliggöra korrekt automatisering av leverantörsskuldskonto. Importera sedan planerad upphandlingsinformation från projektuppskattningar för att underlätta godkännande av projektbudgeten innan upphandling.

Spåra och ha koll på din fullständiga projektupphandlingsprocess och få åtgärdbara varningar om förseningar i projektupphandling, så att du kan reagera snabbt och säkerställa full kontroll över planerade projektgenomföranden.

Ge projektledare och deras team vass insikt med förbyggda Power BI-rapporter och instrumentpaneler i en självbetjäningsmiljö, så att de kan ställa - och få svar på - rätt frågor vid rätt tidpunkt.

Spåra projektutförande för att säkerställa att de slutförs i tid och enligt budget, med närmast realtidsinsikter som baseras på din erfarenhet av projektbaserad industri och kriterier för bästa praxis.

Sänk dina kostnader och förbättra effektiviteten, hastigheten och exaktheten i din projektverksamhet genom att hantera all EDI-kommunikation i en enda lösning.

Sköt kontakten med alla dina EDI-handelspartners - som kunder, tredjepartslogistik, lager och leverantörer - med beprövade affärskapaciteter som minskar administrationskostnader och fel av användare.

Förbered ditt företag för moderna tillverkningstekniker och system genom att implementera framtidssäkrade Microsoft Dynamics- och Business Applications-plattformar som är byggda för att integreras med ny teknik och nya datakapaciteter.

Ge ditt företag flexibiliteten att implementera de tekniker som ger mest mening för dig nu, och att införa framtida funktioner när de blir tillgängliga.

Fördelar för diskreta tillverkare

Förenkla och rationalisera din löpande affärsdrift med heltäckande bästa praxis-processer som är utvecklade specifikt för att möta behoven hos diskreta tillverkare och byggda för att utnyttja kraften i AI och maskininlärning.

Automatisera och anpassa dina lagerhanteringsprocedurer så att du kan optimera utrymmet som du använder i dina anläggningar - från lager till stora distributionscentraler.

Påskynda leveranskedjeprocesser genom att hantera råvaror och slutprodukter mer effektivt med konfigurerbar och AI-baserad processkontroll.

Sänk kostnaderna, förbättra effektiviteten och förenkla ditt IT-landskap med integrerade end-to-end-processer för att stödja allt från initial möjlighet till eftersäljservice.

Förkorta leveranstiderna och förbättra tillverkningsfullbordan med produktionsplanering i realtid som inbegriper kundefterfrågan, materialtillgänglighet och kapacitetsbegränsningar i dina anläggningar och lager.

Minska ledtiderna, sänk kostnaderna och leverera bättre kundservice genom att utöka dina fältservicefunktioner med automatisk beställning av reservdelar för garantireparationer.

Bli mer konkurrenskraftig genom att integrera modern frontend-teknik som robotiserad processautomation, AI och maskininlärning i din tillverkning, försörjningskedja och affärsprocesser.

Använd kraftfulla moln- och kantdatorsystem samt maskininlärning för att möjliggöra precis prognostisering som tar minuter istället för timmar.

Optimera ditt tillverkningsresultat genom att möjliggöra för chefer att fatta snabbare beslut och vidta korrigerande åtgärder baserade på integrerade, förbyggda Power BI-rapporter och instrumentpaneler som är tillgängliga i en intuitiv självbetjäningsmiljö.

Möjliggör automatisering och exekvera snabbare med en affärsplattform som erbjuder ett kvickt och intuitivt användargränssnitt för kontroll av butiksgolv och logistik på alla enheter.

Sänk kostnader, minska svinn och förbättra din produktionsekonomi genom att lägga till funktioner för frakt- och förpackningshantering som sköts på handhållna enheter.

Få ut mer av dina medarbetare, processer och din utrustning med ett flexibelt och framtidssäkrat affärsfundament som kombinerar Microsoft Dynamics 365-lösningar och kraftfulla Industri 4.0-tekniker.

Förenkla och optimera dina backend-system

DXC Technology hjälper projektbaserade tillverkare, projektbaserade tjänsteleverantörer och diskreta tillverkare att förenkla kritiska industriprocesser och hålla sig konkurrenskraftiga med moderna molnbaserade IT-system.

Vår branscherfarenhet och våra IT-kapaciteter erbjuder unika fördelar.

Fördelar för projektbaserade industrier

Använd kraftfulla projektlednings-, samarbets- och rapporteringskapaciteter för att optimera dina end-to-end-processer - från möjlighet och offert till projektgenomförande och eftersäljservice - med lösningar som är utvecklade specifikt för din bransch.

Använd integrerade funktioner för konfigurering, pris, offert (CPQ) för att snabbt leverera precisa offerter och projektuppskattningar baserade på fördefinierade mallar eller information från tidigare framgångsrika projekt.

Gå skyndsamt från offert till likvida medel genom att göra snabbare uppskattningar och mer precisa prognoser. Använd sedan information från estimatet i efterföljande projektaktiviteter för att minska antalet fel och säkerställa ett framgångsrikt projektgenomförande.

Få full kontroll över och insikt i alla dina externa och interna upphandlingsaktiviteter.

Du kan automatiskt importera och uppdatera leverantörskataloger för att säkra datakvaliteten i efterföljande projektupphandlingsprocesser och möjliggöra korrekt automatisering av leverantörsskuldskonto. Importera sedan planerad upphandlingsinformation från projektuppskattningar för att underlätta godkännande av projektbudgeten innan upphandling.

Spåra och ha koll på din fullständiga projektupphandlingsprocess och få åtgärdbara varningar om förseningar i projektupphandling, så att du kan reagera snabbt och säkerställa full kontroll över planerade projektgenomföranden.

Ge projektledare och deras team vass insikt med förbyggda Power BI-rapporter och instrumentpaneler i en självbetjäningsmiljö, så att de kan ställa - och få svar på - rätt frågor vid rätt tidpunkt.

Spåra projektutförande för att säkerställa att de slutförs i tid och enligt budget, med närmast realtidsinsikter som baseras på din erfarenhet av projektbaserad industri och kriterier för bästa praxis.

Sänk dina kostnader och förbättra effektiviteten, hastigheten och exaktheten i din projektverksamhet genom att hantera all EDI-kommunikation i en enda lösning.

Sköt kontakten med alla dina EDI-handelspartners - som kunder, tredjepartslogistik, lager och leverantörer - med beprövade affärskapaciteter som minskar administrationskostnader och fel av användare.

Förbered ditt företag för moderna tillverkningstekniker och system genom att implementera framtidssäkrade Microsoft Dynamics- och Business Applications-plattformar som är byggda för att integreras med ny teknik och nya datakapaciteter.

Ge ditt företag flexibiliteten att implementera de tekniker som ger mest mening för dig nu, och att införa framtida funktioner när de blir tillgängliga.

Fördelar för diskreta tillverkare

Förenkla och rationalisera din löpande affärsdrift med heltäckande bästa praxis-processer som är utvecklade specifikt för att möta behoven hos diskreta tillverkare och byggda för att utnyttja kraften i AI och maskininlärning.

Automatisera och anpassa dina lagerhanteringsprocedurer så att du kan optimera utrymmet som du använder i dina anläggningar - från lager till stora distributionscentraler.

Påskynda leveranskedjeprocesser genom att hantera råvaror och slutprodukter mer effektivt med konfigurerbar och AI-baserad processkontroll.

Sänk kostnaderna, förbättra effektiviteten och förenkla ditt IT-landskap med integrerade end-to-end-processer för att stödja allt från initial möjlighet till eftersäljservice.

Förkorta leveranstiderna och förbättra tillverkningsfullbordan med produktionsplanering i realtid som inbegriper kundefterfrågan, materialtillgänglighet och kapacitetsbegränsningar i dina anläggningar och lager.

Minska ledtiderna, sänk kostnaderna och leverera bättre kundservice genom att utöka dina fältservicefunktioner med automatisk beställning av reservdelar för garantireparationer.

Bli mer konkurrenskraftig genom att integrera modern frontend-teknik som robotiserad processautomation, AI och maskininlärning i din tillverkning, försörjningskedja och affärsprocesser.

Använd kraftfulla moln- och kantdatorsystem samt maskininlärning för att möjliggöra precis prognostisering som tar minuter istället för timmar.

Optimera ditt tillverkningsresultat genom att möjliggöra för chefer att fatta snabbare beslut och vidta korrigerande åtgärder baserade på integrerade, förbyggda Power BI-rapporter och instrumentpaneler som är tillgängliga i en intuitiv självbetjäningsmiljö.

Möjliggör automatisering och exekvera snabbare med en affärsplattform som erbjuder ett kvickt och intuitivt användargränssnitt för kontroll av butiksgolv och logistik på alla enheter.

Sänk kostnader, minska svinn och förbättra din produktionsekonomi genom att lägga till funktioner för frakt- och förpackningshantering som sköts på handhållna enheter.

Få ut mer av dina medarbetare, processer och din utrustning med ett flexibelt och framtidssäkrat affärsfundament som kombinerar Microsoft Dynamics 365-lösningar och kraftfulla Industri 4.0-tekniker.

Industri 4.0 - planlägg din väg till affärsvärde

Hur gör ditt företag sig redo för sitt första drag inom området "smart", sammankopplad tillverkning? Den här guiden ger dig en inblick i några av möjligheterna och hjälper dig att planlägga din väg framåt.

FÅ GUIDEN

Industri 4.0 - planlägg din väg till affärsvärde

Hur gör ditt företag sig redo för sitt första drag inom området "smart", sammankopplad tillverkning? Den här guiden ger dig en inblick i några av möjligheterna och hjälper dig att planlägga din väg framåt.

FÅ GUIDEN

ScaleAQ utforskar en ny verklighet

Se hur DXC Technology-kunden Scale AQ använder Microsoft HoloLens mixed-reality-teknik för att lägga till en ny dimension i sin verksamhet. Läs mer här.

DXC-kunder visar vägen!

Nord-Lock har optimerat sina IT-plattformar för att förbereda sig för smarta tillverkningstekniker.

SE VIDEON

Destination smart fabrik - 6 tillverkare sätter kurs mot smart tillverkning.

LÄS DERAS HISTORIER

DXC:s kunder tar täten!

Nord-Lock har optimerat sina IT-plattformar för att förbereda sig för smarta tillverkningstekniker.

SE VIDEON

Destination smart fabrik - 6 tillverkare sätter kurs mot smart tillverkning.

LÄS DERAS HISTORIER

Blomstra under förändring med en erfaren partner

Vi hjälper våra kunder att vara konkurrenskraftiga genom att hitta effektivitet och tillämpa innovativa tekniker. Våra standardiserade lösningar och strukturerade implementeringar minskar igångsättningsrisken och våra omfattande outsourcingtjänster håller IT-system körande effektivt.

Läs om vår lågriskmetod för implementering av teknik och om våra tidsbesparande outsourcing-tjänster för din IT.

Ta nästa steg

Dela dina affärsutmaningar och mål så hjälper våra branschspecialister dig att planlägga vägen till affärsvärde.

BOKA DITT MÖTE HÄR

Ta nästa steg

Dela dina affärsutmaningar och mål så hjälper våra branschspecialister dig att planlägga vägen till affärsvärde.

BOKA DITT MÖTE HÄR

Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig att optimera dina IT-system och förbereda ditt företag för innovation med Industri 4.0.

PRATA MED EN EXPERT

Get the insights that matter.

Keep up to date with technology and innovation, now and in the future.

First name is required
Last name is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Work email is required or value is not valid
Job title is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Welcome onboard!

Thank you for choosing to receive updates from DXC. Please check your inbox and click the email to confirm your consent.

@DXCTechnology DXCTechnology