Advanced Search

DXC Technology og Worldline arbejder sammen om at skabe fremtidens nationale ID-løsninger.

Worldline er Europas førende betalingskoncern, der forbinder og sikrer online transaktioner. Årligt håndterer virksomheden mere end 12 milliarder transaktioner for flere end 250 banker verden over, og har leveret digitale ID-løsninger hovedsageligt til Tyskland og Østrig. Worldline bidrager også til bank ID løsninger i Holland samt leverer e-Kontrakt of e-faktura systemer til Belgien, Frankrig og Spanien. Derudover, anvender flere store banker i Europa i dag Worldlines ”Trusted Authentication” løsning til at autentificere deres brugere via deres mobil og web-baserede digitale kanaler. Det er derfor med afsæt i solid erfaring, at DXC Technology og Worldline går sammen om at tage del i at skabe danskernes nye, digitale identitetssystem – MitID.

MitID skal være en moderniseret udgave af NemID, hvor man udover nutidens papkort også integrerer biometriske løsninger som fingeraftryk og ansigtsgodkendelse. Målet er at øge brugervenligheden, fleksibiliteten og ikke mindst sikkerheden, så man er rustet til fremtidens teknologiske fremskridt og udfordringer.

Med DXC’s erfaringer for at digitalisere det offentlige Danmark og Worldlines ekspertise inden for online transaktioner og ID-løsninger, vil samarbejdet kunne sætte nye standarder for dansk it-infrastruktur. Til gavn for alle danske borgere, virksomheder og det offentlige.

Læs mere om Worldline.

Nyt nordisk studie: Digitaliseringen medfører radikale forandringer

DXC Technology har udført en markedsundersøgelse på tværs af de fire nordiske lande og konklusionen er klar. Digitaliseringen medfører, at virksomheder grundlæggende må revidere deres forretningsmodeller, organisationsstrukturer og kompetencer med et langsigtet perspektiv.

Digital transformation. Tid til at forandre. Tid til at trives med forandring.

At digitalisere kræver at tænke nyt. Det er tid til tage de næste trin på rejsen mod den digitale organisation.

Vi lever i en digital tid. Udviklingen af nye teknologier har i stigende og accelererende grad medført nye muligheder for forbrugere og borgere. Det stiller nye krav til virksomheder og det offentlige for at kunne tilbyde den forventede service. Mange har derfor påbegyndt deres digitale transformationsrejse for at omstille sig til morgendagens krav. Rejsen dertil er ikke statisk, men kontinuerlig og kræver en helt ny tilgang.

Digitale ledere forstår, at implementering af nye teknologier ikke er tilstrækkeligt for at lykkes i en verden, der konstant er under forandring. For at holde trit med forandringen skal vi se den digitale transformation som et omfattende skifte, et nyt paradigme, der berører alle aspekter af organisationen fra ledelsesstil til produkter og processer.

Digital transformation handler om at skabe værdi ved at udnytte information i alle transaktioner med kunder, borgere, partnere, medarbejdere og processer. Det handler om at give de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt til de rette personer, hvilket giver kontrol og mulighed for at tage beslutninger - selv i foranderlige tider.

Rejsen mod den digitale organisation medfører også et behov for at fokusere på mennesker og processer. Det er nødvendigt at se på omorganisering af medarbejdere til at understøtte informationsdrevet samarbejde, gentænkning og automatisering af IT-processer uden behov for menneskelig berøring, samt et kontinuerligt fokus på systemisk forbedring.

Den digitale transformation er en krævende rejse, der berører alle organisatoriske aspekter. Hos DXC Technology har vi viden og kompetencerne til at hjælpe virksomheder og det offentlige på deres digitale transformationsrejse. Med det formål at skabe vækst, arbejdspladser og tilbyde bedre services til danske borgere.

Det er tid til at digitalisere Danmark. Vores digitale Danmark.

Realiser de digitale aspirationer
Skridtet mod den digitale offentlige sektor

Digitalisering af det offentliges serviceportefølje er ikke længere et unikt eller fritstående projekt. De utallige nye teknologier som borgere har til rådighed medfører, at services må tilpasses til nutidens krav og kalder på udarbejdelse af en holistisk køreplan for rejsen med den digitale offentlige sektor.

Men hvad er egentlig en fuldblodig digital offentlig sektor? Det findes der masser af meninger om. I vores whitepaper præsenterer vi en række anbefalinger, der understøtter rejsen mod en digital offentlig sektor. Vores anbefalinger er baseret på dokumenteret erfaring med forskellige offentlige kunder over hele verden og fremlægger en 10-trins fremgangsmåde for at maksimere den digitale succes.

Fakta om DXC

+50 år

I mere end 50 år har DXC Technology været med til at digitalisere Danmark

+450

Hvert år sikrer DXC Technology at over 450 milliarder kroner bliver digitalt inddrevet for personskatten. OECD fremhæver, at Danmark har et af verdens mest effektive personskattesystemer.

+6.000

DXC Technology servicerer flere end 6.000 kunder verden over

#19

DXC Technology er rangeret som nummer 19 på CR Magazines liste over bedste corporate citizens i 2018

85%

DXC Technology servicerer 85% af forsikringsselskaberne på Fortunes Global 500 liste, der gør DXC til verdens førende IT-leverandør til forsikrings- og pensionsbranchen