Hvem er din cyber sikkerhedspartner?

Cyber trusler er i dag ikke længere et lokalt fænomen, men et globalt anlæggende, hvor det svageste led i kæden udgør den største trussel for sikkerheden. Det er således ikke tilstrækkeligt at beskytte sin infrastruktur, hele forsyningskæden og berøringsflader må analyseres, procedurer etableres og ikke mindst må ansatte trænes. Det kræver en 360-graders evaluering. Men hvordan kan man som organisation opnå kapacitet til gøre dette? Svaret fra DXC er partnerskab.

Se videoen og bliv klogere på hvorfor verdens største virksomheder og en række af offentlige institutioner stoler på DXC Technology, når det kommer til deres cyber sikkerhed.

Nyt nordisk studie: Digitaliseringen medfører radikale forandringer

DXC Technology har udført en markedsundersøgelse på tværs af de fire nordiske lande og konklusionen er klar: Digitaliseringen medfører, at virksomheder grundlæggende må revidere deres forretningsmodeller, organisationsstrukturer og kompetencer med et langsigtet perspektiv.

Digital transformation. Tid til at trives med forandring.

At digitalisere kræver at tænke nyt. Det er tid til tage de næste skridt på rejsen mod den digitale organisation.

Vi lever i en digital tid. Udviklingen af nye teknologier har i stigende og accelererende grad medført nye muligheder for forbrugere og borgere. Det stiller nye krav til virksomheder og det offentlige, om at kunne tilbyde den forventede service. Mange har derfor påbegyndt deres digitale transformationsrejse, for at omstille sig til morgendagens krav. Rejsen dertil er ikke statisk, men kontinuerlig og kræver en helt ny tilgang.

Digitale ledere forstår, at implementering af nye teknologier ikke er tilstrækkeligt for at lykkes i en verden, der konstant er under forandring. For at holde trit med forandringen, skal vi se den digitale transformation som et omfattende skifte; et nyt paradigme, der berører alle aspekter af organisationen - fra ledelsesstil til produkter og processer.

Digital transformation handler om at skabe værdi ved at udnytte informationer i alle transaktioner med kunder, borgere, partnere, medarbejdere og processer. Det handler om at give de rigtige oplysninger, på det rigtige tidspunkt, til de rette personer, hvilket giver kontrol og mulighed for at tage beslutninger - selv i foranderlige tider.

Rejsen mod den digitale organisation medfører også et behov for at fokusere på mennesker og processer. Det er nødvendigt at se på omorganisering af medarbejdere til at understøtte informationsdrevet samarbejde, gentænkning og automatisering af IT-processer uden behov for menneskelig berøring, samt et kontinuerligt fokus på systemisk forbedring.

Den digitale transformation er en krævende rejse, der berører alle organisatoriske aspekter. Hos DXC Technology har vi viden og kompetencerne, til at hjælpe virksomheder og det offentlige med deres digitale transformationsrejse. Med det formål at skabe vækst, arbejdspladser og tilbyde bedre services til danske borgere.

Det er tid til at trives med forandring i det digitale Danmark. Vores digitale Danmark.

Realiser de digitale aspirationer
Skridtet mod den digitale offentlige sektor

Digitalisering af det offentliges serviceportefølje er ikke længere et unikt eller fritstående projekt. De utallige nye teknologier som borgere har til rådighed medfører, at services må tilpasses til nutidens krav, og kalder på udarbejdelse af en holistisk køreplan for rejsen med den digitale offentlige sektor.

Men hvad er egentlig en fuldblodig digital offentlig sektor? Det findes der masser af meninger om. I vores whitepaper præsenterer vi en række anbefalinger, der understøtter rejsen mod en digital offentlig sektor. Vores anbefalinger er baseret på dokumenteret erfaring med forskellige offentlige kunder over hele verden og fremlægger en 10-trins fremgangsmåde for at maksimere den digitale succes.

Fakta om DXC

+50 år

I mere end 50 år har DXC Technology været med til at digitalisere Danmark

+450

Hvert år sikrer DXC Technology at over 450 milliarder kroner bliver digitalt inddrevet for personskatten. OECD fremhæver, at Danmark har et af verdens mest effektive personskattesystemer.

+6.000

DXC Technology servicerer flere end 6.000 kunder verden over

#122

DXC Technology er rangeret som nummer 122 på Fortune 500 listen

85%

DXC Technology servicerer 85% af forsikringsselskaberne på Fortunes Global 500 liste, der gør DXC til verdens førende IT-leverandør til forsikrings- og pensionsbranchen

Get the insights that matter.

Keep up to date with technology and innovation, now and in the future.

First name is required
Last name is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Work email is required or value is not valid
Job title is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Welcome onboard!

Thank you for choosing to receive updates from DXC. Please check your inbox and click the email to confirm your consent.

@DXCTechnology DXCTechnology