Social ansvarlighed

DXC Technology er anerkendt som en førende social ansvarlig virksomhed og blev i 2018 udnævnt som blandt de 20 bedste ”Corporate Citizens” af CR Magazine.

DXC arbejder globalt med Corporate Responsibility (CR) inden for fem fokusområder, der giver en konsistens i vores arbejde verden over. Det inkluderer kundeoplevelser, ansatte, samfund, miljø og ansvarlig forretning.  

Vi fokuserer vores CR-aktiviteter på områder, der har den største fokus for DXC og vores interessenter. Vi har evalueret vores sociale, miljømæssige og styringsmæssige problemstillinger gennem en formel materialiseringsproces for at identificere vores vigtigste bæredygtighedsproblemer.

DXC’s engagement

Vi er engageret globalt som lokalt i vores CR-aktiviteter. Nedenstående er blot eksempler på DXC’s engagement:

Samfundsansvar

I DXC er vi bevidste om, at vi besidder en række erfaringer og kompetencer, som der er behov for i den digitale omstilling vores samfund gennemgår disse år. Vi er derfor også stolte over at have været en del af Digitalt Vækstpanel, der i maj 2017 afleverede 33 konkrete anbefalinger til regeringen med henblik på at Danmark skal være en digital frontløber. Hvis ikke, risikerer Danmark at miste arbejdspladser og konkurrenceevne. Anbefalingerne fra Digitalt Vækstpanel favner bredt, og udstikker en ambitiøs kurs for at udvikle og styrke Danmark som en digital frontløber, til gavn for det danske samfund og alle danskere.

Anbefalingerne var inden for fire områder:

  • Digitale kompetencer til alle, hvor panelet bl.a. anbefaler, at informatik bør indføres som obligatorisk fag i folkeskolen, og at optaget på ”STEM-uddannelser” bør øges.
  • Attraktivt digitalt vækstmiljø, hvor panelet bl.a. anbefaler, at der bør etableres en internationalt førende hub inden for internet-of-things (IoT), kunstig intelligens (AI) og big data.
  • Proaktive rammer for digitalisering, hvor panelet bl.a. anbefaler, at der bør udvikles og implementeres et smidigt reguleringskoncept for nye digitale teknologier, produkter og forretningsmodeller.
  • Digital ansvarlighed og begejstring, hvor panelet bl.a. anbefaler, at der bør skabes et vedholdende fokus på digitalisering gennem et årligt digitaliserings-topmøde og køreplan for relevante ministeriers arbejde med digitalisering.

Læs mere.

Vi er derfor også stolte af at være en del af regeringens TeknologipagtRåd. Rådet skal stå i spidsen for Teknologipagtens arbejde med at få flere danskere til at arbejde og uddanne sig inden for digitale og tekniske fag, der er en af de store udfordringer som vi står overfor i dag. Således konkluderede Digitalt Vækstpanel rapporten, at Danmark i år mangler 3.000 IT-specialister, et tal der vokser til 19.000 i 2030.

Læs mere.

Et grønnere miljø

Verden over drifter DXC Technology en række data- og operationscentre, som anvender en stor mængde energi. Derfor satte det daværende CSC i 2016 en række ambitiøse mål om at nedbringe det samlede energiforbrug og CO2 emission. Målet var en reduktion på 20% af energiforbruget og en reduktion af drivhusgasemissionerne (carbon) på 18% inden udgangen af 2018 målt mod kalenderåret 2012, der er blevet anvendt som basislinje.

Et år før målsætning - i 2017 - kunne vi rapportere, at der var opnået en reduktion på 30,9% af energiforbruget og en reduktion af drivhusgasemissionerne på 18,7%.
Siden 2008 har vi i Danmark arbejdet med at effektivisere vores energiforbrug. Til dags dato har DXC Danmark opnået en besparelse på 16 millioner tons CO2-emission.

DXC Codes

I januar 2017 udstedte DXC Foundation en udfordring for unge mennesker verden over for at skabe et eventyrspil ved hjælp af Scratch, et visuelt programmeringssprog udviklet af Massachusetts Institute of Technology, for at give unge mennesker en kreativ bro til avanceret computerprogrammering.

Gennem den indledende DXC Codes-konkurrence hjalp vores frivillige, børn mellem 10 og 13 år med at deltage og begyndte at lære STEM-færdigheder, ved at arbejde på sjove og spændende projekter, de opfandt selv. DXC Foundation modtog hundredvis af holdregistreringer under konkurrencen - 575 i alt - fra flere end 1.700 børn i 14 lande. Hvert hold af tre medlemmer indsendte et online kodningsprojekt i en af to kategorier, defineret efter alder. DXC-medarbejdergruppepaneler gennemgik bidrag til kreativitet, originalitet, teknisk værdi og nøjagtighed - såvel som god programmeringspraksis.
Tre danske piger, “The Chilly Girls”, fra København vandt førsteprisen i alderskategorien 10-11 år. Førstepræmien blev uddelt på DXC’s kontor i København og overrakt af uddannelsesordfører Mette Reissmann fra Socialdemokratiet. 

Earth Day

På DXC kontorer rundt om i verden deltager en række kollegaer hvert år i Earth Day-begivenheder, for at øge bevidstheden om behovet for at vedtage bæredygtige metoder og beskytte vores globale miljø mod forurening og andre trusler. I DXC arrangerede vi i 2017 en fotografisk udfordring, hvor medarbejdere delte naturbilleder via vores Facebook-side, der skulle sætte fokus på vores skønne jord. Dette blev fulgt op af et initiativ, hvor DXC-ansatte plantede 2.000 træer. Rundt omkring DXC’s kontorer i Danmark gik ansatte i gang med et oprydningsprojekt, hvor affald i vores nærområder blev opsamlet og kørt på genbrugspladsen til genanvendelse.

Læs mere om DXC’s Corporate Responsibility på: https://www.dxc.technology/cr

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

First name is required
Last name is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Work email is required or value is not valid
Job title is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Welcome onboard!

Thank you for choosing to receive updates from DXC. Please check your inbox and click the email to confirm your consent.

@DXCTechnology DXCTechnology