Digital patientjournal str_mliner sundhedsplejen i danske regioner

DXC Success Danish Region

Kunde:

De danske regioner

Udfordring:

  • Mangel på digital journalføring for ambulance og paramedicinske teams
  • Uhomogen tilgang til præ-sygehuspleje i hele landet
  • Dårlig koordination mellem redningspersonale og sygehuspersonale

Løsning:

  • Implementering af digital præ-sygehus patientjournal (PPJ)
  • Uddannelse af ambulance- and medicinsk personale i hele Danmark
  • Integrering af PPJ i sygehussystemerne og afsendelsescentre

Resultater:

  • Forbedret patientbehandling og datalevering
  • Koordineret præ-sygehuspleje i hele Danmark
  • Forbedrede patientresultatet

Digital patientjournal strømliner sygepleje

En ambulance ankommer til et ulykkessted på en travl gade midt i byen. Redningspersonalet springer til og skynder sig at hjælpe en tilskadekommet fodgænger. De bedømmer de vigtigste livstegn — puls, blodtryk, iltmætningsniveauer. De lægger patienten på en båre, laster ambulancen og sætter sirenen i gang, mens de ræser mod sygehuset.

I nødstilfælde som denne er tid altafgørende — og fejl kan koste dyrt.

Men indtil for nylig stod ambulancepersonalet i Danmark med en betydelig udfordring. Redningspersonalet skulle bruge kuglepen og papir til at notere patienternes livstegn. Og de skulle kommunikere med sygehuset i telefon vedrørende patientens tilstand og forestående ankomst.

Det har ændret sig med implementeringen af præ-sygehuspatientjournalen (PPJ), et digitalt redskab, der journalfører og kommunikerer patientens tilstand fra det allerførste møde med sundhedsplejepersonalet.

Projektet, som blev designet, integreret og leveret af DXC, er blevet vedtaget over hele landet og forbedrer patientens behandling.

Sparer tid og redder liv

Tidligere ville danske paramedicinere dokumentere vitale tegn og patientforhold i en håndskrevet journal, ved behandling af patienter på stedet og på vej til hospitalet. Disse noter - nedskrevet på et meget hektisk tidspunkt - blev videregivet til sygehuspersonalet, men var ofte ulæselige og ubrugelige.

Med den nye digitale PPJ kan ambulanceholdet kommunikere direkte og øjeblikkeligt med læger og sygeplejersker på sygehuset. Redningspersonalet taster vigtige oplysninger ind om patienten undervejs, og data fra EKG-monitoren overføres direkte til PPJ via Bluetooth. Alle disse data kan fås i realtid af hospitalspersonalet. Det mobile sundhedshold kan også få adgang til lægejournaler fra felten, hvilket kan forhindre store fejl, som f.eks. at give medicin, der kan forårsage en allergisk reaktion.

"[PPJ]-løsningen har løst en række forskellige daglige udfordringer," siger Jan Lindberg, AMK's kontrolcentralchef i Nordjylland. "En af dem er registrering af oplysninger om patienten, fra det øjeblik du ankommer til patienten, indtil patienten er på sygehuset. I nogle tilfælde er der både en akut ambulancelæge og en ambulance [besætning] involveret i behandlingen af patienten, og med den nye præ-sygehusløsning kan både ambulancelæger og redningsfolk skrive i den samme journal. Og derefter på hospitalet kan du følge patientens behandling.

"Løsningen har været en stor hjælp for det sundhedspersonale, der bruger systemet." Vi kan se, hvornår [en ambulanceredder eller -læge] har gennemført en opgave og leveret en patient til os på hospitalet. Så kan vi gå ind i vores system og se, hvad der skete på stedet, hvad var værdierne, hvad der skete før patienten ankom og så videre, "siger Dorthe Kragelund, sygeplejerske i en akutafdeling.

Et andet plus er, at PPJ tillader sundhedspersonale at evaluere og overføre patientens tilstand forud for hans eller hendes ankomst. Dette gør det muligt for hospitalet at prioritere pleje. For eksempel, siger Kragelund, bliver der lavet en statusanbefaling af "rød", "gul" eller "grøn", afhængigt af sværhedsgraden af sygdommen eller skaden. En "rød" eller mere alvorligt syg patient vil ankomme på hospitalet som en "førsteprioritet", siger hun.

"Skærmen [PPJ] hjælper mig med at planlægge mine patienter, så jeg ved [hvem], jeg skal tage ind eller ud af afdelingerne," siger hun. "Jeg kan også chatte live via skærmen med ambulancerne på stedet, så jeg kan fortælle dem 'Kør til værelse 1.' Jeg kan løbende vurdere, hvad der kommer ind, og hvad man skal prioritere nu og senere. Det gør arbejdet lettere gennem hele systemet. "

Et eksempel på fleksibel sundhedspleje

Projektet krævede en smart og sofistikeret tilgang, og DXC har leveret med succes.

"Det er helt klart et komplekst teknisk problem at integrere mere end 500 ambulancer, lægebiler og nødhjælpshelikoptere i hele Danmark med de akutcentre, der modtager patienterne," siger Torben Høy, programleder hos DXC.

Desuden var løsningen nødt til at imødegå de unikke behov de fem forskellige regioner i landet har.

"For at imødekomme disse forskelle og sikre succes med gennemførelsen af et fælles system, har DXC lettet en proces, hvor regionerne er involveret i at imødekomme forskellige behov i den nye fælles løsning," siger Torben Høy. "Nu er det den samme løsning i alle ambulancer, uanset hvor du støder på den i Danmark."

PPJ, der er blevet beskrevet som "intuitivt" og "brugervenligt", er det første system, der forener landets tilgang til, hvad Danmark kalder "præ-sygehus"-pleje. Og resultaterne er blevet rost.

"Det bedste ved systemet er, at patientens sikkerhed øges," siger ambulanceredder Mads Kjær Nielsen fra Region Nordjylland. "Det er lettere at skabe et overblik over patientens tilstand. Det letter den medicinske behandling. Det letter forholdene i overdragelsen af vitale oplysninger til de modtagende afdelinger, og generelt er registreringen af den fuldstændige patientudvikling meget lettere og mere strømlinet nu end før. "

Udover at designe og levere løsningen, ledte DXC samarbejdsindsatsen fra fem virksomheder, der var involveret i arbejdet, og støtter nu kundecenteret som en administreret service, 24x7. Efter succesen med dette projekt forventes det at de danske regioner vil opfordre DXC til sikre fremtidige forbedringer. "Vi har allerede ideer til nye funktioner at implementere i det, og jeg er helt sikker på, at DXC vil være en del af den avancerede udvidelse i de kommende år", siger Lindberg.

DXC’s PPJ-løsning blev i 2016 nomineret til velfærdsprisen.

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

First name is required
Last name is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Work email is required or value is not valid
Job title is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Welcome onboard!

Thank you for choosing to receive updates from DXC. Please check your inbox and click the email to confirm your consent.

@DXCTechnology DXCTechnology