Digitale identiteter er forudsætningen for fremtidens offentlig forvaltning

DevSecOps: En holistisk tilgang til sikre applikationer

Organisationer i det private som offentlige har ændret deres holdning til sikkerhed i de senere år og anerkender sikkerhed som kernen til forretningssucces og ikke kun et nødvendigt onde for IT-driften. Den mest fremtrædende faktor, der bidrager til dette skift, er den udvidede brug af cloud og digitale tjenester, der har eroderet den traditionelle virksomhedsnetværksgrænse.

Migrering til cloud har ført til øget lovgivning om databeskyttelse, da cyberattacks ofte udnytter den distribuerede karakter af disse miljøer. "Privacy by design" og "latest state of the art" er sætninger, der nu fremgår regelmæssigt i lovgivningen, hvilket betyder, at organisationer skal være særlig opmærksomme på sikkerhed og privatliv, når de designer deres brugerløsninger. EU’s persondataforordning (GDPR) har sat nye standardard for bøder og sanktioner, så frem data ikke opbevares og forvaltes korrekt.

Omfanget af trusler skal tages seriøst. Angreb bliver ofte udført af organiserede kriminelle netværk eller fjendtlige udenlandske magter, og angrebene bliver mere og mere raffinerede.

Når virksomheder yderligere digitaliserer deres aktiviteter, udgør risikoen for sikkerhedsbrud en reel fare for nedbrud i operationen og ødelæggelse af forretningsværdi og intellektuel ejendom.

Efterhånden som systemer bliver mere forskellige og spredte, øges mulighederne for angreb og dermed forstyrrelser. Svaret på disse sikkerhedsudfordringer skal være en kontinuerlig årvågenhed og modforanstaltninger. Sikkerheden er aldrig færdig.

Download vores white paper

Så hvordan opnår man en omfavnede og holistisk tilgang til at sikre sine applikationer?

I vores white paper kan du læse mere om den rolle, sikkerhed skal spille i udviklingen af applikationer og systemer, der kan hjælpe en organisation med at prioritere, at sikkerhed er et naturligt resultat af udviklingsprocessen, ikke blot en strøtanke.

Med én digital identitet til såvel borgere som ansatte, sammenkoblet med det offentliges strategi om at udstille alle data via få centrale platforme (Dataplatformen, Serviceplatformen og Sundhedsplatformen), vil det på kort sigt være muligt at skabe et komplet billede af, hvor data flyder hen, hvem der har adgang til hvilke data og hvor de personer er placeret. I og med at den danske identitetsløsning baseres på den europæiske eIDAS standard, vil denne strategi på sigt kunne udvides, så borgere og virksomheder får fuldt indblik i, hvem der har adgang til deres data, også når de agerer på tværs af grænser i EU. I sidste ende er dette en forudsætning for at kunne skabe en fuld digital offentlig forvaltning.

Download vores whitepaper og få en dybere indsigt

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe med digitalisering af din forretning? Så kontakt os gennem vores formular, som du finder via linket i det gule boks.


Kontakt os

Get the insights that matter.

Keep up to date with technology and innovation, now and in the future.

First name is required
Last name is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Work email is required or value is not valid
Job title is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Welcome onboard!

Thank you for choosing to receive updates from DXC. Please check your inbox and click the email to confirm your consent.

@DXCTechnology DXCTechnology