Dataetik er fremtidens konkurrencemeter

Sådan overkommer du de almindelige fejltrin i DevOps, agile og applikationsmodernisering

Et spørgsmål som ofte opstår i forbindelse med virksomheders DevOps og digitale transformations projekter er hvilke udfordringer andre virksomheder er stødt på og hvordan vi kan lære af deres fejltagelser.

Det har inspireret os til at udarbejde et white paper med en kort liste over det, som vi ser som de mest problematiske "antimønstre" af transformations- og moderniseringsforsøg, samt strategier for at overvinde problemstillingerne. Et antimønster er et ofte gentaget handlingsmønster, proces eller struktur, der oprindeligt ser ud til at være fordelagtig, men i sidste ende producerer flere konsekvenser end gavnlige resultater.

I vores optik er der fire grundlæggende grunde til, at transformations- og moderniseringsforsøg fejler og resulterer i manglende opfyldelse af selv de mest grundlæggende forventninger:

1. Modernisering for moderniseringens skyld

Vi ved, at flertallet af organisationer i dag overvejer eller gør en slags it-modernisering og / eller digital transformation. Ifølge en undersøgelse fra 2018¹ var kun 9 procent af de forespurgte organisationer ikke i gang med at implementere DevOps. Der er selvfølgelig intet galt med dette. Problemer opstår imidlertid, når indsatsen forfølges blot for at modernisere uden specifikke resultater eller mål.

DevOps er for eksempel et middel til et mål, ikke en sluttilstand i sig selv. Det samme er sandt for cloud, re-programmering og modernisering af applikationer, migrering af mainframe og anden infrastruktur. Eksemplerne her kræver stort engagement på tværs af organisationen og bør ikke tages for givet.

Man bør nemlig have for øje, at agile transformationer udføres med det formål op opnå fordele for organisationen, der overgår de omkostninger, som er forbundet med projekterne.

2. Big-bang transformation

En anden meget almindelig tilgang til digital transformation, som vi har observeret, er hvor organisationer forsøger sig med "big-bang" løsninger – alt på én gang. Vi ved, at disse tilføjer betydelig risiko og sjældent fungerer. Ofte ender bestræbelserne med at sætte organisationer længere tilbage end hvis de aldrig havde kastet sig ud i øvelsen i første omgang.

3. One-size-fits-all

En almindelig opfattelse er at skabeloner for agile projektet kan genanvendes i forskellige kontekster uden tilpasning.

Problemerne med denne tilgang er mange. For det første giver det sjældent resultater. For det andet er DevOps per definition en kontinuerlig forbedring af bestræbelserne, ikke noget du er færdig med, bliver kompatibel med, eller konverterer til. For det tredje, inkluderer DevOps et utal af principper, praksis, mønstre og værktøjer, der kan og bør anvendes selektivt og i prioriteret rækkefølge, afhængigt af de specifikke behov, mål, aktuelle tilstand og udfordringer i hver specifik app eller værdikæde.

4. Teknologi og værktøj fokus

Værktøjer er ansvarlige for 20 procent af enhver succes realiseret. De sidste 80 procent af succes bliver realiseret gennem holdindsats (kultur, ledelse, praksis, principper og tankegang). Men når det kommer til den faktiske prioritering under transformationsprojekter, så forventer flertallet af organisationer at få succes ved bare at udrulle og implementere DevOps, cloud mv.

Værktøjerne er den nemmeste del af ligningen, mens kulturændringen er mere udfordrende og vanskeligere at måle. Fokuserer man kun på 20 procent af udfordringen (værktøjerne) vil det i bedste fald kun give dig 20 procent af fordelene.

Læs vores white paper og få indsigt i hvordan du løser og undgår de mest almindelige fejltrin

I vores white paper har vi lagt fokus på, hvordan du kan forbedre din forretnings resultater, hastighed og smidighed ved at udnytte tilgange som agile, DevOps, cloud og applikationsmodernisering.

Kom dybere ned i de fire problemstillinger og få indsigt i strategierne til at løse dem. God læselyst!

Download vores white paper her.

Vil du vide mere om, hvordan vi kan hjælpe med digitalisering af din forretning? Så kontakt os gennem vores formular, som du finder via linket i det gule boks.


Kontakt os

Get the insights that matter.

Keep up to date with technology and innovation, now and in the future.

First name is required
Last name is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Work email is required or value is not valid
Job title is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Welcome onboard!

Thank you for choosing to receive updates from DXC. Please check your inbox and click the email to confirm your consent.

@DXCTechnology DXCTechnology