Digital patientjournal str_mliner sundhedsplejen i danske regioner

Kunde:

Infrabel Railway Company

Udfordring:

  • Forbered trafikstyringsorganisationen til fremtiden
  • Forbedre kundeinformation og evnen til at agere i realtid
  • Udvid jernbanekapacitet og sporbrug

Løsning:

  • Anvendelse af agile udviklingsmetoder til hurtigt at bygge, teste og rulle applikations versioner ud
  • Implementering og virtualisering af arbejdspladsen til at forbedre komplekse, forretningskritiske applikationer
  • Tilpasning og implementing af DXC’s Rail Control Solution

Resultater:

  • Solidt fundament for en moderne trafikstyringsorganisation, inklusiv en fremtidssikker løsning til at håndtere yderligere stigninger i trafikken
  • Proaktiv opdagelse og løsning af trafikkonflikt, hvilket fører til bedre services til tiden og mere nøjagtig kommunikation til rejsende
  • Kapacitet til at køre flere tog på eksisterende skinner

Agil udvikling er med til at sikre tog til tiden

At holde togene i gang er vigtigt for både borgere og rejsende i Belgien, hvor jernbanetransport er et vigtigt alternativ til overbelastede veje. For Belgiens svar på Banedanmark, Infrabel, var styring af denne opgave en udfordring, der så ud til at vokse lidt større hver dag.

Efterhånden som rejsemængden steg, måtte Infrabel’s trafikledere holde øje med 4.500 tog fra 12 godstog linjer og tre passagertog tjenester, der flyttede 750.000 passagerer dagligt. Sagen blev ikke mindre kompliceret af, at mere end 4.000 kilometer togspor krydser landets 30.000 km2 (omtrent på størrelse med Jylland), hvilket gør det til et af de tætteste jernbanenet i verden.

Togene blev kontrolleret af hundredvis af fysiske afbrydere og ledet af et stort antal medarbejdere. Den store kompleksitet i jernbanenettet gjorde, at trafiklederne ikke var i stand til at forudse konsekvenserne af tidsplanændringer eller realtidshændelser, der skabte uventede forsinkelser. Der eksisterede intet centraliseret system til at vurdere påvirkningerne eller for at vælge den bedste måde at løse problemerne til gavn for passagererne.

Infrabel besluttede, at det var tid til at gøre noget ved problemet. For at sikre flere tog til tiden og øge udnyttelsen af jernbanen for at imødekomme den stigende efterspørgsel besluttede virksomheden at foretage en massiv, flerårig transformationsindsats for at optimere sit jernbanetrafikstyringssystem. Målet var udvikle et moderne ledelsessystem, der kunne konsolidere 71 signalbokse til 11 trafikstyringscentre og dermed opnå et lavere behov for trafikledere.

Agil udviklingsproces og virtualisering af arbejdspladsen

Fra starten af projektet var DXC Technology ombord til at hjælpe Infrabel med at løse sine problemer. Efter at have udviklet et lignende, tilpasset system sammen med Swiss Federal Railways (SBB), forstod DXC de udfordringer, som Infrabel søgte at overvinde, og kunne også bruge komponenter i den forrige løsning til det nye projekt. DXC initierede projektet ved hjælp af en fremgangsmåde designet til at minimere implementeringstid og projektrisiko.

For det første, for at bevise værdien af løsningen for brugerne, etablerede DXC Solution Demonstration Labs for trafiklederne, hvilket gav dem et glimt af, hvad der skulle komme, og hvordan det ville tilbyde dem flere værktøjer og bedre kontrol. Processen skabte en gruppe meget motiverede “ambassadører” til løsningen og de tilknyttede ændringer i organisationen og medarbejdernes måde at arbejde på.

Løsningsintegration blev implementeret ved hjælp af en agil arbejdsmetodik med hyppig levering af software. I de første måneder efter oprettelsen af Solution Demonstration Labs udviklede DXC et konceptbevis med den grundlæggende integration i det belgiske applikationslandskab for at demonstrere, at Rail Control Solution (RCS) kunne fungere i den belgiske sammenhæng.

Efterfølgende leverede DXC nye funktionaliteter og mere avancerede interfacefunktioner i 3-ugers sprints. 24-releases blev skubbet til et acceptmiljø, hvor de blev grundigt testet af brugerne. Denne proces gav værdifuld feedback og sikrede, at den endelige accept ville gå glat.

For at opretholde momentum opsatte teamet et DevOps-system til testudgivelser udviklet i løbet af 3-ugers sprints. Efter hver udgivelse blev test udført gennem en række automatiserede trin. Resultaterne af adskillige sprinter blev slået sammen til en frigivelse og anvendt til acceptsystemet, der ligner produktionsmiljøet tæt.

DXC’s løsning inkluderede et miljø, der kører det nye RCS-system parallelt med det gamle system. Dette gjorde det muligt for trafikledere at teste RCS-løsningen ved siden af den eksisterende løsning i virkelige trafikstyringsoperationer.

Et moderne trafikstyringssystem

RCS har klart overskredet Infrabel's forventninger. Efter grundig test og integration blev RCS-systemets endelige implementering og opskæring afsluttet i november 2016 - da Infrabel slukkede for sin ældre ledelsesløsning og 400 trafikledere begyndte at bruge RCS til at håndtere togtrafik. Overgangen var problemfri uden forstyrrelse af trafikken overhovedet.

Nu rapporterer realtidsopdateringer om status og placering af tog og tusinder af andre infrastrukturpunkter. En træk-og-slip-funktion giver ledere mulighed for at prøve forskellige rutescenarier for at optimere togruter. Dette kombineret med evnen til at se indflydelsen på tidsplaner op til 2 timer i forvejen, giver ledere muligheden for at opdage og løse konflikter i god tid før de opstår, kommunikere ændringer og opdatere tidsplaner med det samme for toglinjer og passagerer. Derudover er det nye system en vigtig komponent i et større transformationsprogram, som Infrabel vurderer, at det vil undgå at skulle erstatte de +1.800 ansatte, der forventes at gå på pension i det næste årti.

Set fra et it-perspektiv repræsenterer DXC's løsning også et andet spring fremad. RCS kører på en skalerbar arkitektur designet til at imødekomme det forventede vækstniveau. RCS er designet til den høje ydelse, der passer til et travlt jernbanesystem, og er i stand til at behandle op til 240 meddelelser pr. sekund.

Det meste af det, der er ændret, har været usynligt for den daglige togpassager. For så vidt angår pendlere og rejsende vil de opleve en højere grad af tog til tiden og et mere rettidigt varsel om tidsplanændringer - enkle, men vigtige målinger, der er til gavn for alle, hver dag.

Download vores case study og kontakt os for mere information.

Vil du vide mere om vores løsninger? Så kontakt os gennem vores formular, som du finder via linket i det gule boks.


Get the insights that matter.

Keep up to date with technology and innovation, now and in the future.

First name is required
Last name is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Work email is required or value is not valid
Job title is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Welcome onboard!

Thank you for choosing to receive updates from DXC. Please check your inbox and click the email to confirm your consent.

@DXCTechnology DXCTechnology