Digital patientjournal str_mliner sundhedsplejen i danske regioner

Kunde:

Sundhedsdatastyrelsen

Udfordring:

 • Data om sundhedsvæsenet er fragmenterede og ikke tilgængelige uden for applikationssiloerne
 • Klinisk beslutningstagning er ofte baseret på ufuldstændige data
 • Innovationscyklusser er lange, dyre og ineffektive på grund af ældre teknologi

Løsning:

 • Alle sundhedsdata samlet i et enkelt cloudbaseret lager
 • Et åbent API-stik gør det muligt for personalet at opbygge deres egne applikationer
 • Den styrede platform hjælper sundhedsdatastyrelsen med at fokusere på innovation i sundhedsområdet

Resultater:

 • Webportal giver sundhedspersonale og patienter adgang til medicinske data når som helst og hvor som helst
 • Ansøgningsudviklingstid reduceret til 4-6 uger
 • Mere end 30 applikationer er i øjeblikket ved at blive udviklet

Med en skattekiste på 40 plus år med omfattende sundhedsoplysninger om sine 5,7 millioner borgere, synes Danmark at være en perfekt kandidat til et massivt big data-projekt, der tager sigte på at forbedre kvaliteten af den kliniske pleje ved hjælp af avanceret analyse.

Men trods det faktum, at Danmarks sundhedsregistre og kliniske databaser betragtes som de mest detaljerede i verden, konkluderede en undersøgelse, der blev udført af den danske regering i 2013, at Danmark ikke udnyttede det fulde potentiale af disse oplysninger, fordi de var fragmenteret og opdelt.

Sundhedsdatastyrelsen agerede hurtigt for at rette op på situationen og oprettede i 2015 et sundhedsdataagentur med ansvar for at udvikle et nyt system, der ville samle sundhedsdata, gøre det åbent og tilgængeligt for de relevante parter - hospitaler, forskere, læger og patienter - og give en platform, der tilskynder til dataanalyse og oprettelse af nye applikationer baseret på disse data.

Den danske sundhedsdatamyndighed satte projektet i bud, og DXC Technology vandt kontrakten om at imødekomme behovene ved at opbygge og vedligeholde en privat cloud. DXC’s forslag var mere priskonkurrencedygtigt end for andre budgivere, fordi det var baseret på automatisering. Derudover fremhævede DXC sin omfattende erfaring med håndtering af sundhedsdata og dens praktiske fortrolighed med alle de ønskede softwarepakker og teknologier. Det omfattede ældre databaseapplikationer som IBM Db2 og Microsoft SQL Server samt næste generations apps som Hadoop open source big data platform og Qlik datavisualiseringsprogram.

Inden for 6 uger efter underskrivelsen af kontrakten leverede DXC den første fase af projektet, der inkluderede Db2, SQL Server og Cloudera Hadoop, samt integrationstjenester og de værktøjer, der var nødvendige for at sikre dataene. Den næste fase, som krævede køb af ny hardware fra HP og NetApp, blev afsluttet på 12 uger.

Den nye platform giver allerede udbytte. For eksempel er der en ny applikation, der samler data om antallet af forebyggelige optagelser og de tilknyttede omkostninger, og opdeler disse data efter diagnoser, kommuner, regioner og borgere. En anden app sporer administration af antibiotika efter region, kommune, alder og køn til brug i sammenligninger og benchmarking i hele landet. Aggregerede data om kræftkirurgi i seks udvalgte diagnostiske områder præsenteres via en brugervenlig grænseflade. Dette gør det muligt at få adgang til alle data efter region og hospital baseret på kategorier så som: patientforløb, gennemsnitlig indlæggelsestid, 30-dages dødelighed og antal komplikationer.

Der er desuden yderligere applikationer på vej, som forventes at give værdi til udbydere, patienter, forskere og sundhedsdirektører.

”Med vores sundhedsdataplatform kan vi stille aggregerede data til rådighed for læger og derved levere bedre og mere præcise indsigter, der kan bruges, til at drive kvalitetsforbedringer i alle aspekter af sundhedsvæsenet,” siger Lisbeth Nielsen, generaldirektør for Sundhedsdatastyrelsen.

Sådan fungerer sundhedsdatasystemet

DXC håndterer styring og drift af platformen, herunder support, sikkerhed og databeskyttelse. Hospitaler, kommuner og praktiserende læger genererer dataene, og Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for at bygge applikationer og tjenester på toppen af platformen.

Andre vigtige detaljer:

 • Dataene kommer fra besøg hos sundhedsbehandlere, tandlæger, fysioterapeuter og andre specialister og inkluderer information om medicin, recepter, laboratorieresultater, procedurer, diagnoser, undersøgelser, fødselsdata og data fra kliniske databaser, der er vedligeholdt af specialister. Yderligere data kommer fra patienters og borgeres bærbare enheder, databaser med klinisk kvalitet og andre offentlige kilder, og det hele integreres, samles og gemmes i DXC-systemet.
 • Deltagerne inkluderer 69 hospitaler, der er organiseret i alle fem regioner og 98 kommuner, samt 3.653 praktiserende læger. Alle data er mærket med et unikt person-ID.
 • Platformopbevaringsfunktionerne inkluderer en 250 TB SSD SAN, 400 TB Hadoop-lagring og en 400 TB SAN til logdata og sikkerhedskopiering. Andre kerneteknologier inkluderer VMware-virtualisering og en Splunk-sikkerhedsinformation og begivenhedsstyring (SIEM) -løsning til revision af brugeradgang til data.
 • Der er to webportaler: en sikker VPN for sundhedsfagfolk, plus en til offentlig adgang baseret på samlet og anonymiseret statistisk information. Portaler, der er baseret på Sitecore content management system (CMS) og Qlik, blev udviklet af Sundhedsstyrelsen og vedligeholdes og overvåges af DXC.

Mulige forbedringer i fremtiden

Karin Glindtvad, DXC’s projektleder, siger, at sundhedsdataplatformen leverer tekniske løsninger i et meget sikkert miljø. ”Det betyder, at forskere kan få adgang til data i et miljø, der overholder alle krav til håndtering af patientdata.”

DXC har også til opgave at sikre sig, at nye analyseteknologier som AI og maskinlæring er integreret med de eksisterende, mere traditionelle business intelligence-teknologier, så de lever af de samme data og ikke skaber isolerede datasøer.

Lisbeth Nielsen er overbevist om, at sundhedsdataprogrammet er godt på vej til at forbedre livskvaliteten for Danmarks borgere. ”Tilgængelige og aggregerede data på tværs af plejekontinuumet er en unik kapacitet, der vil placere det danske sundhedsvæsenssystem som en global leder inden for datadrevet sundhedsvæsen,” siger hun.

Vil du vide mere om vores løsninger? Så kontakt os gennem vores formular, som du finder via linket i det gule boks.


Get the insights that matter.

Keep up to date with technology and innovation, now and in the future.

First name is required
Last name is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Work email is required or value is not valid
Job title is required

Get the insights that Matter.

Keep up-to-date with technology and innovation, now and in the future.

Welcome onboard!

Thank you for choosing to receive updates from DXC. Please check your inbox and click the email to confirm your consent.

@DXCTechnology DXCTechnology